PEDIAGASTRO s.r.o. - MUDr. Jarmila Vospělová

28. října 139
702 00 Ostrava
Firemní telefon: +420 596 634 910
Mobilní telefon: +420 774 721 806
IČ: 28561996
DIČ: CZ28561996Co je aktuálního u nás?

29.10. a 30.10.2020 neordinujeme.

Zástup jen v nejnutnějších případech po předchozí tel. domluvě na tel. 595 63 3535 DO VN, 7-10hod, budova I, přízemí vlevo dole.

 

 

Ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14.10.2020 (zdroj MPSV 13.10.2020 tisková zpráva)

PLDD ošetřovné nevystavuje

nárok na ošetřovné mají:

rodiče dětí mladších 10ti let, pečující osoby od stupně I. závislosti bez omezení věku, osoby starší 10ti let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.

postup:

informovat zaměstnavatele o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance (potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol)

předat zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení (ČSSZ připravuje formulář, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ)

čestné prohlášení rodiče o uzavření školy včetně doby uzavření

zaměstnavatel převede žádost do elektronické podoby a zašle příslušné OSSZ.

 

 

 

Ordinace pracuje pouze v režimu objednávání pacientů.

Bez objednání nelze přijít.

  

 

Vážení rodiče,

 

vzhledem k situaci s onemocněním covid19 platí i nadále níže uvedený režim ordinace.

Tento režim bude do odvolání stále platný, sledujte webové stránky.

K ošetření je potřeba se vždy dopředu objednat na čas. 

Neobjednaní pacienti nebudou ošetřeni.

 

Akutní pacienti s jedním nebo více následujícími příznaky:

rýma, kašel, TT 37 a více, průjem, ztráta chuti, čichu - zůstávají 10 dnů od objevení se příznaků v domácím ošetření,

léčí se syptomaticky: na rýmu nosní kapky, na suchý kašel antitusika, na vlhký mukolytika.

Při zhoršení stavu ( přetrvávání TT déle jak 3 dny, zhoršení kašle)  kontaktují ordinaci - budou objednáni ke covid testu, při negativitě po domluvě následně ošetřeni.

Při akutním zhoršení stavu - neklesající TT, dušnost - se obrátí na dětské odd nemocnic.

 

Také pacienti s jinými obtížemi se musí objednat na čas

neobjednaní pacienti nebudou ošetřeni!

 

Pacienty ošetříme  v doprovodu pouze jedné dospělé osoby

Kontakt pro objednání: tel.  596 634 910 nebo 774 721 806 nebo mailem info@pediagastro.cz

Buďte prosím trpěliví, pokud má dítě jen rýmu volat netřeba.

 

 

Pacienti zvaní k prevencím a očkování:

- chodí do čisté ordinace, MIMO NEMOCNÉ,

- OČKOVÁNÍ SE s ohledem na platné stanovisko České vakcinologické společnosti NEODKLÁDÁ

 

Děkuji Vám za respektování a trpělivost.

 

 

 

Očkování proti chřipce sezona 2020/2021:

očkovacích látek bylo dodáno podstatně menší množství,  jsou již bohužel rozebrány

dosud neočkované děti do 9 let věku: 2 dávky co 1 měsíc, starší a již očkovaní 1 dávka, aplikace do svalu (DK, rameno). 

 

 

 

 

Od 1.5.2020 platí u očkování proti meningokokům následující:

úhrada očkování proti meningokoku sk. B z veřejného zdravotního pojištění:očkovací látka Bexsero

- pro děti narozené po 1.11.2019, u kterých je zahájeno očkování do 6. měsíce věku (tedy věk 5m + 30 dnů), schema 2+1, hrazeny všechny tři dávky

- u již rozočkovaných dětí (tzn. kojenci dříve narození, kteří již mají 1. dávku nebo 1. a 2. dávku naočkovánu) úhrada zbylých dávek z věřejného zdravotního pojištění

 

úhrada očkování proti meningokokům skupiny ACWY z veřejného zdravotního pojištění:

očkovací látka Nimenrix

- pro děti narozené po 1.5.2018 mezi 12-23 měsícem věku

 

V případě zájmu o tato očkování se hlaste nejlépe mailem: info@pediagastro.cz 

Očkování dětí narozených dříve možné pouze za přímou úhradu s možným uplatněním příspěvku jednotlivých ZP k částečné úhradě očkování.

 

  

 

  

 

V současné době registrujeme pouze novorozence

(REGISTRACE ON-LINE ZDE)

Nominovat

Informace o ordinaci PEDIAGASTRO s.r.o. - MUDr. Jarmila Vospělová

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost, Ostrava

www.detsky-lekar-ostrava.cz

www.ostrava-detsky-lekar.cz

www.pediagastro.cz

Dětská gastroenterologie, hepatologie a výživa

 

MUDr. Jarmila Vospělová poskytuje:

 • Diagnostickou, léčebnou a preventivní péči o děti od narození do 19 let věku
 • Povinné očkování
 • Nadstandardní očkování
 • První návštěvu novorozence doma po domluvě
 • Poradenství kojícím maminkám.  Poradenství ve výživě kojenců, batolat
 • Příjemné prostředí, plánované objednání na čas
 • Bezbariérový přístup
 • Přímo v ordinaci během několika minut stanovení CRP (C-reaktivního proteinu) ze vzorku kapilární nebo žilní krve. CRP je důležitým ukazatelem zánětu a určuje potřebu nasazení antibiotické léčby, slouží i k případné monitoraci úspěšnosti této léčby
 • Přímo v ordinaci během několika minut stanovení přítomnosti pyogenního streptokoka z výtěru krku. Při pozitivitě výsledku včasné zahájení antibiotické léčby
 • Spolupráci s odborníky v jednotlivých subspecializacích pediatrie (alergolog, imunolog, pneumolog, endokrinolog, diabetolog, nefrolog, urolog, dětský chirurg, gynekolog, oftamolog, psycholog, psychiatr, dermatolog)

Dále: pro u nás registrované pacienty

 • Sonografické vyšetření břicha, ledvin
 • Vyšetření specialistou v dětské gastroenterologii, hepatologii a výživě
 • Vyhodnocení jídelníčku
 • Nutriční poradenství (nutriční podpora chronicky nemocných dětí, u dětí živených sondou zavedení farmakologicky definované výživy)
 • Digestivní endoskopii zažívacího traktu ve spolupráci s dětským klinickým pracovištěm (dětské oddělení nemocnice Vítkovice, Gastrocentrum nemocnice Vítkovice)

 

Články a informace:

Kontaktní osoby

Odborný zástupce a garant :

MUDr. Jarmila Vospělová

 • Absolventka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, promoce 1996
 • Atestace z pediatrie l. a II. stupně (1999, 2002)
 • Atestace z dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy (2009)
 • Specializovaná způsobilost udělaná Ministerstevem zdravotnictví v oborech: dětské lékařství, praktické dětské lékařství, dětská gastroenterologie a hepatologie
 • Diplom celoživotního vzdělávání. Udělen ČLK
 • Funkční licence pro pediatrii, abdominální sonografii, primáře a vedoucího lékaře dětského oddělení, ezofagogastroduodenoskopii, koloskopii a polypektomii, enterální a parenterální výživu (2001, 2005, 2008)

 

Dlouholeté zkušenosti z klinického pediatrického pracoviště, odborné ambulance dětské gastroenterologie a výživy, včetně vyšetřovacích metod břišní ultrasonografie, endoskopie horního a dolního zažívacího traktu. Poskytování poradenství v oblasti výživy kojenců, poruch výživy chronicky nemocných dětí s onemocněním zažívacího traktu a mimo zažívací trakt. Publikační a přednášková činnost v oboru pediatrie a dětská gastroenterologie v našich i zahraničních časopisech.

Komunikace v anglickém a německém jazyce.

 

Spolupracovníci:

Zdravotní sestra: Kateřina Mojáková

 

Příležitostné zástupy:

 • Příjmová ambulance dětského oddělení Nemocnice Vítkovice

Cena za služby PEDIAGASTRO s.r.o. - MUDr. Jarmila Vospělová

U nás registrovaní pojištěnci jsou ošetřeni bezplatně - s vyjímkou výkonů nehrazených pojišťovnou (viz. tabulka).

Na odbornost 002 (praktické lékařství pro děti a dorost) máme uzavřenu smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.

 

Administrativní výkony:

 Potvrzení o zdravotním stavu (MŠ, sport)                                                         

 150,-Kč  

 Přihláška na učební obor, střední školu, vysokou školu

 150,-Kč

 Výpis formuláře pro úrazové pojištění

 250,-Kč

 Zdravotní průkaz na dobu určitou

 200,-Kč

 Zdravotní průkaz na dobu neurčitou

 250,-Kč

 Opis zdravotní dokumentace (JPP)

 150,-Kč

 Potvrzení o zdravotním stavu pro řidičský průkaz

 400,-Kč

 Vstupní prohlídka do zaměstnání

 500,-Kč

 Potvrzení o zdravotním stavu pro soud

 300,-Kč

 Potvrzení pro studentskou brigádu

 150,-Kč

 Potvrzení pro zahraniční brigádu

 400,-Kč

 Vystavení omluvenky na vlastní žádost (bez ŽK nebo OL)

  50,-Kč

 Ošetření mimi ordinační dobu nebo mimo pořadí

 500,-Kč

 

Výkony nehrazené pojišťovnou:

 Aplikace očkovací látky nehrazené pojišťovnou

 200,- Kč  

 Vyhodnocení jídelníčku u u nás neregistrovaných pacientů

 700,-Kč

 Vyšetření dětským gastroenterologem u u nás neregistrovaných pacientů

 700,-Kč

 Kontrolní vyšetření dětským gastroenterologem u u nás neregistrovaných pacientů     

 500,-Kč

 Nutriční poradenství u u nás neregistrovaných pacientů

 700,-Kč

 Propíchnutí oušek pro naušničky

 300,- Kč

 Nastřelování náušniček (náušnice v ceně)

 650,- Kč

nastřelení náušniček až po druhém očkování proti tetanu (po53. měsíci věku) po předchozí domluvě. 

 

Nepojištění pacienti - ceník výkonů:

 Cílené vyšetření pediatrem - dítě do 6-ti let

 1500,- Kč

 Cílené vyšetření pediatrem - dítě nad 6 let

 1000,- Kč

 Kontrolní vyšetření pediatrem - dítě do 6-ti let

 1000,- Kč

 Kontrolní vyšetření pediatrem - dítě nad 6 let

 500,- Kč

 Příplatek za vyšetření ve vyžádané návštěvní službě

 500,- Kč

 Cílené vyšetření pediatrem v cizím jazyce (angl., něm.)

 2000,- Kč  

 Kontrolní vyšetření pediatrem v cizím jazyce (angl., něm.)                                                     

 1500,- Kč

Kde nás najdete?